Voor hulpverleners

Samen ontzorgen

Voor diegenen die afhankelijk zijn van zorg is het fijn als alle hulp goed op elkaar is afgestemd. Wij zijn gewend samen te werken met zorgverleners. Door goede communicatie en rekening houdend met de positie van de zorgverleners kunnen wij een passende dienst leveren.

Hoe doen wij dit?

• Als de client dit goed vindt, betrekken wij u als zorgverlener bij het bewind. Dit zorgt vaak voor passende oplossingen en goed afgestemde zorgverlening. U als hulpverlener heeft er bijvoorbeeld beter zicht op of een aankoop echt noodzakelijk is.

• Onze communicatie is afgestemd op de client. Wij zijn gewend en opgeleid om op een passende manier te communiceren met mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.

• Wij werken op een persoonlijke manier. Omdat we met twee bewindvoerders zijn, kennen wij alle cliënten persoonlijk. We zijn elke dag bereikbaar en reageren snel op emails. Daarbij bezoeken wij onze cliënten met enige regelmaat.

Zorginstellingen

Wij bieden een aparte service voor de bewoners van zorginstellingen (zie inkomensbeheer). Informeert u eens naar de mogelijkheden!