Klachtenregeling

 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag) , indien u van mening bent dat Bewindvoering Texel niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens.

De klachtenregeling kunt u inzien door onderstaande link aan te klikken.

 

Klachtenregeling Bewindvoering Texel